Contact Us

Contact Us

Sheng Tai Tin Box Manufacturing Co.,Ltd

Address: Guangyao Business Park, No.2 Weizai Industrial Road, Dashi Street, Panyu District, Guangzhou,China

Tel: +86 020 84788850

M/P: +86 18027182569

E-mail: sales@sttinbox.com

Sheng Tai Tin Box Manufacturing Co.,Ltd


SHENG TAI TIN BOX MANUFACTURING CO.,LTD


Add: Guangyao Business Park,No.2 Weizai Industrial Road,Dashi Street,Panyu District,Guangzhou,China

Contact us: Serena

Tel: +86 020 84788850

Pho: +86 18027182569

E-mail:  sales@sttinbox.com